https://patricksadler.com


"Meng Nues an den Séirousen"En Waasserplang, dén den Himmel spiggelt an et Wasserwelt weist, déi mat Séirousen gefellt sinn. Et ass en Blumemnteppech, dén an Verbindung mat a puer physikaleschen Elementer (et Erd, wou d' Wurzelen verankert sinn, duerch d'Waasser ginn, op dém se sech schwébend an der Loft sich entfalen an mat der Photosynthese duerch d'Feier vun der Sonn gedeihen).

Sou wéi des Friedens Oase ass méng Aarbecht eng Recherche no zäitlosem Fridden mat der Botschaft vun altruistescher Hoffnung, manner Glécklecher ze erlaben, vun hierem Leiden ze erléisen.

Et war op d'Initiative vun méngem Frënn, dem Moler Fernand Bertemes, dén mech agelueden huet, fir eng Ausstellung an den Grand Palais zu Paris kucken ze goen, déi déi bildlech Karriere vum Monet als Rétrospektiv gewisen huet, wou den emotionale Schock fier mech onbeschreiwlesch war, vierun allem och, well mer virdrun et Séirousen dan den Musée de l'Orangerie besicht haten.

Et huet én séier missen angesinn, dass én net besser wéi den Monet konnt sinn. Gläichzäiteg ass d'Thema vun den Séirousen ongléflech unzéiend, well et dem Moler erméiglecht, all d'atierlech Elementer an enger Molerei ze verénegen. Dest ZEsummenkommen vun den Phänomener get dem Thema an zäitlosen Charakter jensäits vun all epochalen Mouderscheinungen.

Dest Thema kann awer och ganz séier zu enger molerescher Katastroph féieren, well et onméiglech ass, séng Aarbecht net mat där vum Monet ze konfrontéieren. Wann én et Weieren vun eiser égener Regioun molt, erkennt én erréicht et Génialitéit vun desem Moler.

Ouni en wellen nozemachen, sech vierun enegem Weier ze befannen sou wéi den Monetvierun honnert Joer am Ufank vum éischten Weltkrisch, spiert én et Rouh, déi vun deser natierlecher Plaatz ausgét. Et ass wéi eng "Reliésoun" mat engem Ganzem, an dém én vergies huet, dass én en Dél dovunner ass. Villäicht huet et Iwwerindustrialiséierung én den Kontakt zu enger Natur verléieren geloss huet, vun der mer selwer en Bestanddél sinn?

Vierun der fridlecher Ausstrahlung vun den Séirousen géif én gären et pazifistesch Gefill, dat et Molerei ausstrahlt, visuell mat dénen aneren délen. An trotz sénger "aal Technik"-Säit ass et Uelegmolerei fir jidderén zougänglich, ouni dass én eng Maschine bauen muss, fir se kucken ze können.

An vierun dem potenttielen Ongléck, behält en Weier séng berouhegend Ausstrahlung, souguer nodém en entstallt ginn ass, durch eng Autobunn an zwé gedélt an souguer vun engem oniwwerwondbaren Droht emginn ass, fir d'Zerstéierung durch d'Menschen ze vermeiden, vermettelt den Charme vun den Séirousen en Hoffnungsschimmer fir Zukunft vun enger an Nout gerodener Menschhét.

Sou ass och et Molerei enstanen vun den Séirousen an enger éischter Aarbecht fir d'Ausstellung “Les briques de la solidarité”.

Dono sinn eng Reih vun Skizzen, Zéchnungen und Molereien, déi d'Jessica David, Leiterin, Kulturbeoptrachten an Kuratorin beim LNBD, ze gesinn kritt huet. Dank hierem Engagement, hierer Erfahrung als Ausstellungsorganisatorin an hierem kulturellem Wëssen ass alles zoustane komm. Et Ausstellung ass an enger Schoul gemach ginn an erméiglecht och engem jonken Publikum, sech mat zeitgenossescher Bildkonscht ausernén ze setzen.

  • Presse Nénuphars 0 Kommentaren - Opriff - Bewäertungs-Stand 5.00 Presse Nénuphars
Total hits: 1548232 Most recent 10 minutes hits: 47 Current hour hits: 275 Yesterday hits: 5327 Last 24h users: 136 Last hour online users: 78 Recent guest(s): 12 Recent member(s): PeintrePat